لیست قیمت پارکت لمینت و کفپوش PVC

  • پارکت لمینت آرتا : 175.000 تومان
  • پارکت لمینت امباس : 225.000 تومان
  • پارکت لمینت امپریال : 278.000 تومان
  • پارکت لمینت ایزوفام : 208.000 تومان
  • پارکت لمینت جم فلور : 185.500 تومان
  • پارکت لمینت اونیکس : 185.500 تومان
  • کفپوش پی وی سی راک فلور : 140.000 تومان
  • کفپوش پی وی سی آرتا : 140.000 تومان