لیست قیمت پارکت لمینت و کفپوش PVC

  • پارکت لمینت آرتا : 205.000 تومان
  • پارکت لمینت امباس : 240.000 تومان
  • پارکت لمینت امپریال : 292.000 تومان
  • پارکت لمینت بلا : 199.000 تومان
  • پارکت لمینت ایزوفام : 275.000 تومان
  • پارکت لمینت جم فلور : 205.000 تومان
  • پارکت لمینت اونیکس : 234.500 تومان
  • کفپوش پی وی سی راک فلور : 193.000 تومان
  • کفپوش پی وی سی آرتا : 160.000 تومان
  • کفپوش پی وی سی پلیژن : 128.000 تومان