لیست قیمت پارکت لمینت و کفپوش PVC

 • پارکت لمینت آرتا : 385.000 تومان
 • پارکت لمینت امباس : 510.000 تومان
 • پارکت لمینت امپریال : 450.000 تومان
 • پارکت لمینت بلا : 360.000 تومان
 • پارکت لمینت ایزوفام : 480.000 تومان
 • پارکت لمینت جم فلور : اتمام موجودی
 • پارکت لمینت اونیکس : 389.000 تومان
 • پارکت لمینت فیکس فلور : اتمام موجودی
 • پارکت لمینت گرین لایف سلکت : 529.000 تومان
 • پارکت لمینت مستر : 350.000 تومان
 • پارکت لمینت کنتال : 470.000 تومان
 • پارکت لمینت گرین لایت سلکت : 529.000 تومان
 • پارکت لمینت مستر : 365.000 تومان
 • پارکت لمینت کنتال : 470.000 تومان
 • کفپوش پی وی سی رولی : 145.000 تومان
 • کفپوش پی وی سی راک فلور : 290.000 تومان
 • کفپوش پی وی سی آرتا : 210.000 تومان
 • کفپوش پی وی سی پلیژن : 175.000 تومان
 • کفپوش پی وی سی وینیفلکس : 300.000 تومان
 • کفپوش پی وی سی سومر : اتمام موجودی