لیست قیمت سایر محصولات

 • چسب خمیری 8000 چهار کیلویی : 350.000 تومان
 • چسب خمیری 8000 ده کیلویی : 630.000 تومان
 • چسب 8888 پارس یک کیلویی : 98.000 تومان
 • چسب 8888 پارس سه کیلویی : 230.000 تومان
 • چسب 8888 پارس سیزده کیلویی : تماس بگیرید
 • واکس گونتر : 468.000 تومان
 • شوینده گونتر : 342.000 تومان
 • فوم سایلنت ممتاز 2 میل : 17.800 تومان
 • فوم سایلنت ممتاز 1.5 میل : 15.200 تومان
 • فوم سایلنت درجه یک 2 میل : 9.500 تومان
 • فوم سایلنت درجه یک 1.5 میل : 7.900 تومان